Cookieverklaring

1     Inleiding

1.1    Algemeen

www.biotona.be (de “Website”) maakt gebruik van cookies om jou te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen Wij je bovendien een betere ervaring bieden en onze Website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe je deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze Website, zullen Wij je vragen om toestemming te geven voor het gebruik ervan.

2     Hoe gebruikt onze Website cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze Website kan bepaalde First party cookies op jouw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door Ons worden geplaatst en worden alleen door Ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om jouw ervaring van onze Website te vergemakkelijken en te verbeteren.

Door gebruik te maken van onze Website, kan je ook bepaalde cookies van derden op je computer of apparaat ontvangen (Third party Cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan Ons.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die Wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, jouw wettelijke rechten en Onze wettelijke verplichtingen, verwijzen Wij je naar de Privacy Verklaring op deze Website.

Wij hebben alle cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat je privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd. Alle cookies op onze Website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving.

3     Welke cookies gebruikt onze Website?

De meest actuele lijst van cookies die Wij kunnen gebruiken, vind je terug in onderstaande tabel.

3.1    First party cookies

De volgende First party cookies kunnen op jouw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Type en doel Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
gid Google Analytics – tellen en tracken van paginaweergaven nee 24 uur
ga Google Analytics – unieke gebruikers identificeren nee 2 jaar
complianz_policy_id Anoniem identificatienummer om de sessie van de gebruiker te onthouden ja 1 jaar
complianz_consent_status Onthouden van toestemming voor gebruik van cookies ja 1 jaar
cmplz_marketing Alle vormen van marketingcookies in-/uitschakelen nee 1 jaar
cmplz_event_0 Aanvaarden van cookies nee 1 jaar
fbc Wanneer gebruiker op website komt via advertentie (bestemmings-url bevat fbclid) nee 2 jaar
fbp Unieke gebruikers onderscheiden en bijhouden nee 2 jaar

 

3.2    Third party cookies

De volgende Third party cookies kunnen op jouw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Type en doel aanbieder Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
pin_unauth Marketing en tracking Pinterest nee 1 jaar

 

4     Toestemming en het behoud van controle

Voordat cookies op je computer of apparaat worden geplaatst, vragen Wij jouw toestemming. Door jouw toestemming voor het plaatsen van cookies, stel je Ons in staat om je de best mogelijke ervaring en service te bieden. Je kan echter, indien je dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. Je kan steeds jouw cookie-voorkeuren wijzigen.

5     Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie Verklaring te allen tijde wijzigen. Je wordt daarom aangeraden om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

6     Jouw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Jouw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

  • het recht op inzage;
  • het recht op correctie;
  • het recht om te wissen (vergetelheid);
  • het recht om de verwerking te beperken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • het recht op gegevensportabiliteit;
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
  • het recht om je toestemming in te trekken.

 

© 2021  deJuristen IT-recht, Intellectuele Eigendom, Privacy & e-Compliance (http://www.dejuristen.be/). Op de aangeboden informatie  rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.